Tentoonstelling de Groene Middeleeuwen

Tentoonstelling de Groene Middeleeuwen

Tags
Disciplines tentoonstellingdesign
2019
Krona Museum

Tentoonstelling de Groene Middeleeuwen

Als een van de eerste tentoonstellingen in het vernieuwde Museum Krona gaf Atelier Willem Noyons de tentoonstelling ‘Groene Middeleeuwen' vorm.
De tentoonstelling had als onderwerp het gebruik van planten in de middeleeuwen en sloot zo mooi aan op de kloostertuin.

Een bijzonder element is de cirkel met ‘ Humeuren” die gemaakt is op basis van de gegevens van prof dr Johanna Maria (Marietje) van Winter.
Dat schema geeft het wereldbeeld van de mens in de middeleeuwen weer.

 

Meer weten? Neem contact op