Boek Recht te Voet

Boek Recht te Voet

Laatste foto: bij de presentatie van het boer ‘Recht te Voet' vlnr Willem Hendrik Gispen, Corjo Jansen, Willem Bekkers, Willem Noyons, Zomer 2014
Tags grafisch
Disciplines grafisch

Boek Recht te Voet

Een rijk geïllustreerde bundel voor een breed publiek over onze democratische rechtsstaat met cultuurhistorische aspecten van Utrecht.

De auteurs belichten aan de hand van plekken en wandelingen in de stad, onderwerpen, personen en ontwikkelingen in de rechtsstaat. Belangrijker is de uitnodiging tot discussie, geformuleerd telkens aan het eind van een hoofdstuk in de vorm van een dilemma.
Dit boek is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in vraagstukken van de rechtsstaat. Studenten in recht en geschiedenis, in gedragswetenschappen, bedrijfskunde en economie. Professionals en iedereen die mee wil denken en debatteren over mensenrechten, de rechtsstaat en de rule of law, vanuit de praktijk van alle dag. Op het internetforum, www.rechttevoet.nl, kan iedereen over de dilemma’s discussieren. De redactie wilde beladen thema’s tegen de achtergrond van historisch Utrecht lichtvoetig laten beschrijven. De rode draad van de bundel loopt via het voorwoord van Alex Brenninkmeijer langs tien hoofdstukken van vooraanstaande auteurs.
Ieder hoofdstuk begint met een inleiding van de redactie en aan het einde van elk hoofdstuk staat een dilemma. Herco Uniken Venema sluit de bundel af met een nawoord. Ook staat in elk hoofdstuk een suggestie om het betreffende onderwerp te laten illustreren door een wandeling die voert langs historische plaatsen in de stad.
Uitgegeven door Stichting Recht te Voet in samenwerking met Rozenberg Publishers, Amsterdam.


De redactie bestaat uit: Willem Bekkers, Willem Hendrik Gispen, Corjo Jansen en Willem Noyons.
In opdracht van Stichting Recht te Voet hebben wij het gelijknamige boek vormgegeven en de beeldredactie verzorgd.

Meer weten? Neem contact op