DOMglas

DOMglas

Tags corporatedesignglas
Disciplines glas
2013

DOMglas

Ter gelegenheid van 300 jaar Vrede van Utrecht in 2013 hebben MOBACH winkel en Willem Noyons een editie van het DOMglas uitgebracht. Elk glas is genummerd en gesigneerd. De Domtoren is al meer dan zeshonderd jaar hét symbool van de stad Utrecht. Hij is in zijn lange bestaan getuige geweest van Oorlog en Vrede. De Dom is met 112 meter de hoogste middeleeuwse toren van Nederland. Tot ver buiten Utrecht is hij te zien. De opbouw van de toren met drie stapsgewijs versmallende delen is bijzonder elegant en doet denken aan die van een vinger.
Die bijzondere opbouw en de verhoudingen van de toren inspireerden Willem Noyons om er een glasontwerp op te baseren.

Meer weten? Neem contact op