Dirkzwager-Assink Fonds

Dirkzwager-Assink Fonds

Tags penning
Disciplines penning
2008

Dirkzwager-Assink Fonds

Het Dirkzwager-Assink Fonds heeft tot doel uitzonderlijk wetenschappelijk onderzoek op medisch of natuurkundig gebied financieel te ondersteunen. Hieraan is verbonden de Dirkzwager-Assink prijs die aan de onderzoeker wordt uitgereikt na afronding van het onderzoek. Willem Noyons ontwierp in 2008 de Dirkzwager-Assink prijs.

De elementen: visie, onderzoek, kennisgroei en verbetering van de menselijke omstandigheden in een academisch kader, leidden naar René Descartes als één van de grondleggers van de westerse wetenschap. De prijs is gebaseerd op de houtsnede waarin hij de werking van het oog analyseert. Wonderlijk genoeg is het oog afgebeeld in een mens en niet als een geïsoleerd object. De mens immers ‘ziet’ en dat is meer dan kijken.

De prijs heeft twee kanten en nodigt de beschouwer uit door het kleine gat de wereld als geheel te observeren of te kijken door het grotere venster, in te zoomen op een detail of zichzelf geobserveerd te weten. Door de holte in de prijs op te vullen, vallen de delen samen en ontstaat weer een geheel.

Zie ook de bijsluiter bij de penning.

Meer weten? Neem contact op