Oratiepenning UMCU

Oratiepenning UMCU

Tags penning
Disciplines penning
2010

Oratiepenning UMCU

Oratiepenning Universitair Medisch Centrum Utrecht

Spreken en luisteren. Daar gaat het over bij een inaugurele rede. Met deze openbare redevoering aanvaardt een nieuw benoemde hoogleraar officieel het ambt, in de aanwezigheid van o.a. zijn in toga geklede vakbroeders die eerder ook op zijn plek hebben gestaan.

Voor de verbeelding van deze belangrijke ceremonie vond Willem Noyons inspiratie bij de archetypische vorm van het amfitheater uit de oudheid, dat werd uitgehakt in een berg. Hij begon met een blanco penningvorm waaruit de zitplekken voor het publiek zijn uitgediept. Aan de keerzijde van de penning zijn dit de drie treden waarmee de spreker het spreekgestoelte bestijgt. Zo wordt de kern van de academische praktijk - de wisselwerking tussen spreken en luisteren - met de twee zijdes van deze penning verbeeld. Voortaan zal iedere nieuw benoemde hoogleraar van het Universitair Medisch Centrum Utrecht bij zijn oratie deze penning ontvangen als felicitatie en als stimulans.

Meer weten? Neem contact op