Lentebloemvaasje

Lentebloemvaasje

Tags corporate
Disciplines glas

Lentebloemvaasje

In 1915 werd benaderde de directeur van de glasfabriek P.M. Cochius de architect en ontwerper de Bazel om voor de Glasfabriek Leerdam gebruiksglas te ontwerpen. Hij was de eerste in een rij ontwerpers als De Lorm, Lanooy, Lebeau en Copier. Beiden waren uitgesproken idealisten die, vanuit hun theosofische opvattingen over schoonheid in relatie tot het welbevinden van de mens, de productie van Leerdam een nieuwe richting gaven. De Bazel ontwierp vanuit de gedachte dat een geometrische ordening de basis van schoonheid vormt. Replique heeft in samenwerking met het Haags Gemeentemuseum, het Nationaal Glasmuseum Leerdam en Atelier Willem Noyons te Utrecht, de productie van de lentevaasjes hervat, in een wat grotere variant, in een gelimiteerde en genummerde oplage. Dit vaasje vormt het eerste van een serie van vier, waarvan het tweede exemplaar in de lente van 2007 het licht zal zien.

Meer weten? Neem contact op