LPBO

LPBO

Tags grafischcorporate identity
Disciplines grafischcorporate identity
2005

LPBO

Op 29 maart 2005 heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs (LPBO) geïnstalleerd. De oprichting van het LPBO is een uitvloeisel van de Wet
op de Beroepen in het Onderwijs (Wet BIO) die in 2006 in werking is getreden. Het LPBO beantwoordt vragen van de bewindslieden van het ministerie van OCW over de kwalificatiestructuur
onderwijsberoepen en de daarbij behorende competentieprofi len en bekwaamheidseisen. Het LPBO stelt zich daarbij ten doel om een transparante, robuuste en samenhangende kwalificatiestructuur
voor de beroepen in het onderwijs te ontwikkelen en te onderhouden.

De LPBO kreeg de opdracht voor vijf jaar, in 2010 werd het platform opgeheven.

Atelier Willem Noyons verzorgde de huisstijl en de vormgeving van alle externe communicatiemiddelen. Een belangrijk onderdeel van het gezicht van LPBO was het gebruik van fotografie. Wij waren opdrachtgever voor de fotografie die werd toegepast in met name de rapporten die door LPBO jaarlijks werden gepresenteerd aan het ministerie van OCW.

Meer weten? Neem contact op